ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ QBAKE: «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»


Τρίτη 28 Μαϊου έως Πέμπτη 30 Μαϊου 2013|ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Σ. Γαλατσίου (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ. 111 41 Αθήνα)


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Το πρόγραμμα QBake χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτομίας Leonardo da Vinci μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο Ισπανικός Οργανισμός AINIA ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν ο ΣΕΒΤ, ο ΕΦΕΤ και η ΠΕΤΕΤ.

Κύριος στόχος του προγράμματος QBake είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αρτοποιητικού τομέα, οι οποίοι χωρίς το πρόγραμμα δεν θα είχαν την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην αρτοβιομηχανία.

Στο πλαίσιο του έργου ο ΕΦΕΤ, ο ΣΕΒΤ και η ΠΕΤΕΤ, διοργανώνουν στην Αθήνα 3ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη επιχειρήσεων του αρτοποιητικού τομέα. Οι καταρτιζόμενοι με το πέρας της κατάρτισης θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος Επιπέδου-2 (Υ.Α. 14708/10-08-2007 (ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007).

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων στις εταιρειών του αρτοποιητικού τομέα σε σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές. Το σεμινάριο αυτό αποτελεί πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης όπου αναμένεται να γίνει και η επικύρωση του προγράμματος σε μια ομάδα καταρτιζομένων μέχρι 15 ατόμων που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του αρτοποιητικού τομέα που απασχολούνται σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, ποιότητας, ασφάλειας, παραγωγής, ελέγχου ή διασφάλισης ποιότητας. Τα στελέχη που θα καταρτιστούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις νέες γνώσεις, που θα αποκτήσουν στους υπόλοιπους εργαζομένους της επιχείρησης που απασχολούνται.

Ως αποτέλεσμα της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, που ήταν μέρος του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες, που αναγνωρίστηκαν ως οι πλέον αναγκαίες και θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

Βελτιωτικά μέσα: Οξειδοαναγωγικά μέσα, Γαλακτωματοποιητές, Κόμμεα.
Διάρκεια ζωής, Ενεργότητα Νερού, Συσκευασία, Συντηρητικά.
Ξινή Ζύμη.
Λίπη: Λειτουργικότητα, Υποκατάστατα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Μαϊου 2013 στις κτιριακές εγκαταστάσεις ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Σ. Γαλατσίου (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ. 111 41 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΣΕΒΤ (Υπεύθυνη, Δρ. Φ. Σάλτα, E-mail: fotsal@sevt.gr).