ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 9 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών-1 
ΔΕ Δομικών Έργων-2  
ΔΕ Τεχνιτών Οδοποϊίας-2 
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων-1  
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β΄, τάξης  Δ’)-1  
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β΄, τάξης Γ’)-1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ανδρουλάκη, κ. Αγγελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841083229).