ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΑΡΘΡΟ 30:ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ έρχονται με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-4-2013), όπου προβλέφθηκαν τα εξής:


---- Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
---- Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι' αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Με βάσει τα παραπάνω, δεν ακυρώνεται η κάρτα με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, απλώς δεν προστίθενται οι μήνες της κατάρτισης στο συνολικό διάστημα της ανεργίας.
Δηλαδή, αν μπείτε στο πρόγραμμα έχοντας π.χ. 6 μήνες ανεργίας, θα παραμείνουν 6 μήνες όσο διαρκεί το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί η προσθήκη μηνών ανεργίας αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος.

Σχετικά με τους επιδοτούμενους άνεργους επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 4 του νόμου 2434/1996, που αφορά τον μη συμψηφισμό του χρόνου της επιδότησης με τον χρόνο παρακολούθησης προγραμμάτων, εφόσον το ημερήσιο εκπαιδευτικό επίδομα δεν υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας.
Αυτή όμως η διάταξη έχει σημασία και συμφέρει τους επιδοτούμενους άνεργος, μόνο σε προγράμματα με μικρό εκπαιδευτικό επίδομα, όπως η τηλεκατάρτιση 100 ωρών, οι βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 100 ωρών, που έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 €/ώρα και όχι για την «επιταγή εισόδου».
Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε και τις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που θα εκδοθούν, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα.