ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ''ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ'' 2011-2012


Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 22 Μαϊου 2013

Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι πτυχιούχοι  πρέπει να παρουσιάζουν  οικονομική αδυναμία. Από τις (4) θέσεις  η μία (1) που είναι για καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και η μία (1) για καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης  Φθιώτιδας δίνονται με τον πρώτο (1ο) διαγωνισμό. Οι υπόλοιπες δύο(2) θέσεις μαζί με τις κενές του πρώτου διαγωνισμού (εάν τυχόν δεν δοθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα) συμπληρώνονται με δεύτερο διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 22 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  σε ένα από τα παρακάτω γραφεία: Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. Γραφείου 2045, 2ος όροφος ) ή Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) .