ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ", AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
 "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες στο χώρο της σχεδιαστικής ανάπτυξης των παιδιών. 
 
Στα θέματα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
Στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου. 
Κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχεδιαστική ανάπτυξη. 
Η ανθρώπινη φιγούρα στα παιδικά σχέδια. Συναίσθημα στο παιδικό σχέδιο.
 Ατομικές διαφορές στην σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών – Σχέδιο παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες. 
Παιδικό σχέδιο ως εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και προσωπικότητας των παιδιών.

Προαπαιτούμενα
Σημαντικό –χωρίς όμως να είναι προαπαιτούμενο– θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η μη κατοχή γνώσεων σε αυτό το πεδίο, δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μάθημα.


Διδάσκoυσες:
Πλουσία Μισαηλίδη
Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Εξελικτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φωτεινή Μπονώτη
Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 
 Το μάθημα απευθύνεται σε:

✔     φοιτητές και φοιτήτριες Τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην πρώτη Παιδική ηλικία, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας κ.ά.

✔     ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά

✔     γονείς ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να μάθει να αποκρυπτογραφεί το νόημα των παιδικών σχεδίων.


Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔     Να έχουν κατανοήσει τα βασικά επιτεύγματα των παιδιών στις διάφορες περιόδους της σχεδιαστικής ανάπτυξης

✔    Να έχουν εξοικειωθεί με τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας

✔     Να έχουν εξοικειωθεί με τα αποτελέσματα των ερευνών που εξέτασαν την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να σχεδιάζουν ανθρώπινες φιγούρες

✔     Να έχουν κατανοήσει την εκφραστική διάσταση των παιδικών σχεδίων –πώς δηλαδή εκφράζεται το συναίσθημα στα παιδικά σχέδια

✔     Να έχουν κατανοήσει τις ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών και το πώς σχεδιάζουν τα παιδιά που έχουν συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα όρασης κ.ά.)

✔     Να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να αποτιμούν κριτικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αξιοποίησης του παιδικού σχεδίου ως εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας των παιδιώνΕνότητες μαθήματος:

Εβδομάδα 1: 
Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου – Στάδια και Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Εβδομάδα 2:
Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών

Εβδομάδα 3:
 Συναίσθημα και σχέδιο: Εκφραστικές τεχνικές απόδοσης/έκφρασης του συναισθήματος στα παιδικά σχέδια

Εβδομάδα 4:
 Το σχέδιο ως μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού

Εβδομάδα 5:
 Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξη


ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts