ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON" AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Φεβρουάριος 2023
 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON "
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Το μάθημα σας εισάγει στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Η Python σήμερα είναι μια ισχυρή και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα με βασικά χαρακτηριστικά την εκφραστικότητά της (ο προγραμματιστής «γράφει λίγα και εκφράζει πολλά») και ένα μεγάλο πλήθος βιβλιοθηκών που διευκολύνουν την αποδοτική ανάπτυξη κώδικα σε διάφορους τομείς εφαρμογών.

Το μάθημα ουσιαστικά σας μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Python και σας καθοδηγεί στο πώς να λύνετε απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. 
Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τη Λίστα και το Λεξικό που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Python, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με τη διαχείριση αρχείων, την αποθήκευση σε αυτά των δεδομένων του προγράμματός σας και τον έλεγχο από εσάς των απρόσμενων σφαλμάτων που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος Python.

Όλα αυτά συνοδεύονται από χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιλαμβάνουν από βασικούς αλγόριθμους και δομές δεδομένων (όπως ουρά και στοίβα) μέχρι και το πώς οργανώνονται γεωγραφικά δεδομένα σε δομή που συνδυάζει Λίστες και Λεξικά στην εφαρμογή Google maps.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσετε το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Φυσικά αν γνωρίζετε κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Διδάσκων
Σταύρος Δημητριάδης 
Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

 
Ενότητες μαθήματος:

 
Εβδομάδα 1: 
Βασικά στοιχεία
(παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά της Python, τύποι δεδομένων, είσοδος από πληκτρολόγιο και έξοδος σε οθόνη).

 
Εβδομάδα 2:
 Έλεγχος ροής προγράμματος
(παρουσιάζονται εντολές ελέγχου και επανάληψης).

 
Εβδομάδα 3:
 Λίστα
(αναλύεται η χρήση της Λίστας, της βασικής δομής οργάνωσης δεδομένων στην Python).

 
Εβδομάδα 4: 
Λεξικό
(αναλύεται η χρήση του Λεξικού που επίσης αποτελεί σημαντική δομή οργάνωσης δεδομένων).

 
Εβδομάδα 5: 
Συναρτήσεις
(παρουσιάζεται η δομή και χρήση συναρτήσεων για την τμηματική οργάνωση του κώδικα).

 
Εβδομάδα 6:
 Αρχεία
(αναλύεται η χρήση αρχείων (κειμένου και δυαδικών) καθώς και η διαχείριση εξαιρέσεων).Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται στον αρχάριο που θέλει να μάθει τη βασική Python. Αν είστε μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός, ερευνητής αλλά και προγραμματιστής και θέλετε να γνωρίσετε την Python εύκολα και γρήγορα αυτό είναι ένα μάθημα για εσάς. Ειδικά αν είστε εκπαιδευτικός το μάθημα θα σας προσφέρει ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη σειρά σας με τους μαθητές σας.Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε να:

✔    Γράφετε κώδικα Python για να λύνετε απλά ή και πιο σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα οργανώνοντας τα δεδομένα σας στις βασικές δομές της γλώσσας (Λίστα και Λεξικό) και τον κώδικά σας σε επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα (Συναρτήσεις).

✔  Ανοίγετε ένα αρχείο (με μορφή κειμένου ή δυαδικό), διαβάζετε δεδομένα, τα επεξεργάζεστε στο πρόγραμμά σας και τα αποθηκεύετε πάλι σε αρχείο για μελλοντική επεξεργασία.

✔  Γράφετε τον κώδικά σας με μορφή που να ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά πιθανή εμφάνιση εξαιρέσεων («απρόβλεπτες» καταστάσεις κατά την εκτέλεση του κώδικα).

 

ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts