ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Φεβρουάριος 2023
 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
"ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και η διαχείρισή της μέσα στην εκπαίδευση, αλλά και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία αναγορεύεται σε πολύτιμη κοινωνική και επαγγελματική δεξιότητα, μέσα σε ένα σύνθετο και πολιτισμικά πλουραλιστικό διεθνές περιβάλλον.
 
 Τόσο η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης όσο και οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών για οικονομικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους έχουν διαμορφώσει μία νέα κατάσταση μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα του αναπτυγμένου κόσμου ως προς τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας πραγματικότητας είναι ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυγλωσσία, οι οποίοι ενίοτε δημιουργούν κρίσεις και προβλήματα μέσα στο σχολικό (και όχι μόνο) περιβάλλον.
 
Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν απαραίτητα προαπαιτούμενα. Ωστόσο, βασικές γνώσεις στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, θα διευκόλυναν την παρακολούθηση του μαθήματος.

Διδάσκων

Νικολάου Γεώργιος
Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.


Ενότητες μαθήματος


 
Εβδομάδα 1:
 Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα - Η νέα εποχή

•    Το τέλος της Νεοτερικότητας

•    Η νέα εποχή - Παγκοσμιοποίηση

•    Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

•    Οι δημογραφικές μεταβολές

•    Η θέση της Ελλάδας

 
Εβδομάδα 2:
 Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας

•    Η ετερότητα

•     Το μοντέλο της Αφομοίωσης

•    Ο Πολιτισμικός Σχετικισμός

•    Η Διαπολιτισμική Θεώρηση

•     Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των μοντέλων

 
Εβδομάδα 3:
 Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία

•    Στερεότυπα - Προκαταλήψεις και Διακρίσεις

•    Στάδια της επικοινωνιακής πράξης

•    Διαπολιτισμική επικοινωνία

•    Διαπολιτισμικές "παρεξηγήσεις"

Εβδομάδα 4: Ετερότητα και Διγλωσσία

•    Η Διγλωσσία στην Ελλάδα

•    Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση

•     Η παράλληλη ανάπτυξη των δύο γλωσσών

Εβδομάδα 5: Σχολικός Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα

•     Σχολική βία

•     Σχολικός εκφοβισμός

•     Εθνοπολιτισμική ετερότητα και σχολικός εκφοβισμός


Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) πανεπιστημιακών Τμημάτων που οδηγούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και σε υπηρετούντες ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔    να κατανοούν την έννοια της ετερότητας, την πολυπλοκότητά της και πώς αυτή εμφανίζεται και επηρεάζει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα

✔   να αντιλαμβάνονται ότι διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι για στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά

✔    να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η πολιτισμική ετερότητα με τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και ότι η επιτυχής διαχείρισή της αμβλύνει την κοινωνική αδικία και ευνοεί την κοινωνική κινητικότητα

✔    να αξιοποιούν με επιτυχία τα επικοινωνιακά εργαλεία, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

✔    κατανοήσουν την έννοια της διγλωσσίας, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης και να ασκηθούν στον τρόπο αξιοποίησης του γλωσσικού πλουραλισμού στο σχολικό περιβάλλον

✔    να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στο σύγχρονο σχολείο, όπως η σχολική αποτυχία, ο ρατσισμός ή ο σχολικός εκφοβισμός
ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts