ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΑΠΟ ΤΟ "WOMEN ΟN TOP" ΚΑΙ ΤΗΝ "ACTIONAID"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Women Οn Top, σε συνεργασία με την ActionAid, διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Safe at Work για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. 
 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, μέλη της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και σε στελέχη οποιουδήποτε τμήματος ασχολείται με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας και σεβασμού στον εργασιακό χώρο.

Κάθε σεμινάριο θα καλύπτει τις 4 παρακάτω θεματικές, οι οποίες συνδέονται στενά με τις νομικές υποχρεώσεις των εταιρειών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.
    
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
    Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιολογήσει τους κινδύνους που υφίστανται στο εσωτερικό της και οι οποίοι αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθούν στους κόλπους της περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας.
 
    ΠΡΟΛΗΨΗ
    Ποιες είναι οι πολιτικές που καλούνται να σχεδιάσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να προλάβουν την εκδήλωση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, προστατεύοντας άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές.
 
   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
    Οι απαραίτητες διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την ασφαλή καταγγελία και τη διαφανή και αξιόπιστη διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας που εμπίπτουν στη σφαίρα της ευθύνης τους.
  
  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
    Οι δράσεις που θα ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό της επιχείρησης σε σχέση με το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, θα επιμορφώσουν τα άτομα σε τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπισή του και θα ενημερώσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις αντίστοιχες διαδικασίες και πολιτικές.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και το κάλεσμα απευθύνεται σε στελέχη HR ή άλλων τμημάτων εταιρειών.

Εισηγήτριες: 
Πηνελόπη Θεοδωρακάκου & Στέλλα Κάσδαγλη
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε το κουμπί με την εκάστοτε ημερομηνία και ώρα που σας εξυπηρετεί:

02/11 - 12:00 – 14:00

08/11 - 10:00 – 12:00

09/11 - 11:00 – 13:00
 
 





https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts