ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» (Π.Μ.Σ.- Ε.Α.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023
 
Η προσφερόμενη ειδίκευση τού Π.Μ.Σ.- Ε.Α. και ο αριθμός των φοιτητών/τριών που θα δεχθεί είναι η παρακάτω:
 
1. "Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές [ΕΚΘΠ]: 
 
Δέκα (10) φοιτητές/τριες
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, στην παραπάνω ειδίκευση και η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα
 
 Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
01/09/2022 - 15/09/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts