ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανακοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο:
 «Η θεατρική παράσταση: Iστορία, θεωρία και πρακτική»

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 η ειδίκευση θα είναι: 
«Σκηνογραφία-ενδυματολογία: η διαμόρφωση του Μοντερνισμού στο θέατρο»

Αριθμός θέσεων: 10 (δέκα).

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν:

α) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής
β) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, εφόσον διαθέτουν, ανεξάρτητα από τις βασικές τους σπουδές, τις αναγκαίες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες.
Από τους/τις επιτυχόντες/ουσες της τελευταίας κατηγορίας, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητήσει, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, την επί πλέον παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προκειμένου να συμπληρώσουν ενδεχόμενα κενά της θεατρικής τους παιδείας, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ, άρθρο 3.2).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/08/2022 - 02/09/2022
 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts