ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "THE GLOBAL 1922 - LOCAL SITES, GLOBAL CONTEXTS"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
28 - 29 Απριλίου 2022
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
The year 2022 marks the centenary of the end of the Greek-Turkish war of 1919-1922. This war was one of the final conflicts of a decade-long series of wars to which historians have referred to as the ‘Greater War’ decade. The Greek-Turkish war coincided with the end of the many conflicts and diplomatic or political processes that transformed eastern Europe and Russia as well as the near and middle East. It also marked an acute humanitarian crisis following the dislocation of minority populations across the Aegean Sea - one of the largest single population transfers of the Greater War decade.

Using the Greek-Turkish conflict as a starting point, this international conference brings together scholars working in various historical subfields to reflect on the wider context of nationalist agitations, state-building processes, imperial transformations and socio-economic upheavals across lands and seas in flux from Western Europe, Central and Eastern Europe, European and Asian Russia to the Eastern Mediterranean and beyond.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 
Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

12:45 – 13:00
Introductions
Georgios Giannakopoulοs (City, University of London/King’s College London)

13:00 – 14:15
Session 1: War, Peace and the Lausanne Accords
Laura Robson (Pennsylvania State University): “Enforcing Immobility: The Physical Production of ‘Territorial Integrity’ from Versailles to Lausanne”
Jay Winter (Yale University): “The Civilianization of War and the Lausanne Peace Conference"
Commentator: Joe Maiolo (King’s College London)

14:15 – 15:30
Session 2: Wilsonianism in Western Europe
Maximiliano Fuentes Codera (University of Girona): “From the ‘Wilsonian Moment’ to the ‘Wilsonian Disappointment’ in Neutral Countries: Transnational Traces of the First World War in Spain (1917-1923)”
Darragh Gannon (University College Dublin): “Writing Revolutionary Ireland into the Global 1922”
Commentator: Gonda Van Steen (King’s College London)

15:30 – 15:45
Break

15:45 – 17:15
Session 3: Humanitarianism, (de)Globalization and Nationalism
Dimitris Kamouzis (Centre for Asia Minor Studies, Athens): “‘Τhis problem is too big for Greece’: The Near East Relief Committee and the Refugee Crisis of 1922”
Marco Bresciani (University of Florence): “Deglobalization in Post-Habsburg Trieste and Reglobalization under Fascist Conditions”
Gábor Egry (Institute of Political History, Budapest): “When Imperialists Joined the Nationalists against the West: Post-Imperial Business Networks and the Creation of National Economies in the Habsburg Post-Imperial Economic Space in the 1920s”
Commentator: Davide Rodogno (Graduate Institute, Geneva)

17:15 – 18:30
Session 4: Smyrna
Michelle Tusan (University of Nevada, Las Vegas): “Smyrna 1922”
Volker Prott (Aston University): “Destroying the Paris Order: The Fire of Smyrna as a Global Turning Point”
Commentator: Violetta Hionidou (Newcastle University)

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022
11:00 – 12:15
Session 5: Pontus and Armenia
Victoria Abrahamyan (University of Neuchâtel): “Armenian Refugees between Greece, Soviet Armenia and Syria, 1922-26: The Entangled History of Population Exchanges and Partitions”
Zeynep Türkyilmaz (University of Potsdam): “Pontus between Two Deportations: Extermination, Conversion and Resistance (1916-21)”
Commentator: Ceyda Karamursel (School of Oriental and African Studies, London)

12:15 – 13:30
Break

13:30 – 14:45
Session 6: Migration, Population Movements and Nationalism
Emilia Salvanou (University of Amsterdam): “The Entangled History of Population Movements in the Balkans and Anatolia”
Antonio Ferrara (Independent Scholar): “1919-22 as a ‘Hinge Moment’ in the History of European Forced Migration”
Commentator: Jessica Reinisch (Birkbeck, University of London)

14:45 – 15:00
Break

15:00 – 16:15
Session 7: War and Diplomacy
Veysel Şimşek (McGill University): “Arms, Funds, and Men: Turkish Mobilization for War: 1919-22”
Remzi Çağatay Çakırlar (Leiden University/EHESS): “The Ankara-Paris-Moscow Axis: Strategic Prospects and Cooperation in the Liminal Phase of the Post-Great War”
Commentator: William Mulligan (University College Dublin)

16:15 – 17:30
Session 8: Liberalism and Westernization
Arie Dubnov (George Washington University): “The Toynbee Affair: ‘Unmixing of Peoples’ and the Long Shadow of Interwar Liberal imaginaire”
Georgios Giannakopoulos (City, University of London /King’s College London): “Greece, Turkey and the Language of Westernization”
Commentator: Laura Robson (Pennsylvania State University)

17:30 – 18:30
Concluding Roundtable
Lina Venturas – Davide Rodogno – Jay Winter – Laura Robson – Jessica Reinisch – Joe Maiolo
Chair: Hillary Briffa (King’s College London)
 
 Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά
 
 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts