ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ R ", AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021
 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
"ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ R"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη στατιστική μέθοδο της μέτα-ανάλυσης και της μέτα-ανάλυσης δικτύου. Θα παρουσιαστεί η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο κομμάτι της στατιστικής σύνθεσης στοιχείων με τη μέθοδο της μέτα-ανάλυσης. Θα παρουσιαστούν τα βασικά μοντέλα όπως:

•    το μοντέλο σταθερής επίδρασης (fixed effect model) και το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (random effects model)

•    μέθοδοι υπολογισμού και εξερεύνησης της ετερογένειας, όπως η ανάλυση υπο-ομάδων (subgroup analysis) και η μέτα-παλινδρόμηση (meta-regression)

•    μοντέλα διερεύνησης συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης (publication bias)

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η μέθοδος της μέτα-ανάλυσης δικτύου (network meta-analysis) και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε βιβλιοθήκες στη γλώσσα προγραμματισμού R για να παρουσιάσουμε όλη τη θεωρία που θα καλύψουμε, καθώς επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό CINEMA (confidence in network meta-analysis https://cinema.ispm.unibe.ch/) για να αξιολογήσουμε την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δώσουμε στις εκτιμήσεις που παίρνουμε από τη μέτα-ανάλυση δικτύου.

Προαπαιτούμενα

Κάποιες βασικές γνώσεις στατιστικής όπως έλεγχος υποθέσεων, ανάλυση παλινδρόμησης. Για ευκολία των συμμετεχόντων, προτείνεται να παρακολουθήσουν το μάθημα: "Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)"
 
 Διδάσκων
Δημήτρης Μαυρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αξίζει να σημειωθεί η διεθνής αναγνώριση του διδάσκοντα κ. Δημήτρη Μαυρίδη στον τομέα της Μετα-ανάλυσης Δικτύου (NMA).

Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη με τίτλο: "A bibliometric analysis of global research output on network meta-analysis" ο Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής, Δημήτρης Μαυρίδης κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 10 ερευνητών (Top-10) διεθνώς στον τομέα της Μετα-ανάλυσης Δικτύου (NMA), καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο οποίο υπηρετεί κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 5 Πανεπιστημίων (Top-5).

Ενότητες μαθήματος:

Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ενότητα 2: Μεγέθη επίδρασης

Ενότητα 3: Είδη μελετών - Συστηματική Ανασκόπηση

Ενότητα 4: Μοντέλο σταθερής επίδρασης και μοντέλο τυχαίων επιδράσεων

Ενότητα 5: Διερεύνηση ετερογένειας: Ανάλυση υπο-ομάδων και μέτα-παλινδρόμηση

Ενότητα 6: Συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης

Ενότητα 7: Μετα-ανάλυση με τη χρήση της R

Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Mέτα-ανάλυση δικτύου

Ενότητα 9: Παρουσιαση αποτελεσμάτων μέτα-ανάλυσης δικτύου

Ενότητα 10: Μέτα-ανάλυση δικτύου με τη χρήση της R

Ενότητα 11: Παρουσίαση λογισμικού: CINEMA

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται:

•     Σε ερευνητές, επαγγελματίες από το χώρο της υγείας που θέλουν είτε να διεξάγουν μια μέτα-ανάλυση ή να είναι σε θέση να την κατανοήσουν

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να

✔    Γνωρίζουν τα στάδια μιας συστηματικής ανασκόπησης.

✔    Γνωρίζουν τα διάφορα είδη μελετών.

✔    Γνωρίζουν τα μεγέθη επίδρασης.

✔    Γνωρίζουν ποια γραφήματα και στατιστικά είναι απαραίτητα για την πλήρη παρουσίαση μιας μετα-ανάλυσης και μιας μέτα-ανάλυσης δικτύου.

✔    Γνωρίζουν μεθόδους διερεύνησης της ετερογένειας και της ύπαρξης συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης.

✔    Ερμηνεύουν σωστά και να κατανοούν τόσο μια κλασική μέτα-ανάλυση, όσο και μια μέτα-ανάλυση δικτύου.

✔    Σχεδιάζουν και να διεξάγουν τόσο μια κλασική μέτα-ανάλυση, όσο και μια μέτα-ανάλυση δικτύου.

✔    Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της Στατιστικής στην καθημερινότητα.

✔    Κρίνουν και αξιολογούν κατάλληλα τα στατιστικά αποτελέσματα αποφεύγοντας παρανοήσεις.

✔    Αντιπαραβάλλουν δεδομένα στατιστικών αναλύσεων

 

ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts