ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ανάκοινώνει ότι θα δεχτεί αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΠΜΣ), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο:
 «Η θεατρική παράσταση: Iστορία, θεωρία και πρακτική»

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 η ειδίκευση θα είναι: 
«Θεατρολογία»: Η διαμόρφωση του Μοντερνισμού στο θέατρο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Αριθμός θέσεων: 8 (οκτώ).

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν:

α) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής
β) κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, εφόσον διαθέτουν, ανεξάρτητα από τις βασικές τους σπουδές, τις αναγκαίες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ θεατρολογικές γνώσεις.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03/09/2021
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts