ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & STARTUPS - ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021/Ώρα:12.00-14.30
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα, 
διοργανώνει εκδήλωση συζήτησης & δικτύωσης με θέμα:
"Νοσοκομεία & startups - Εφαρμόζοντας την Καινοτομία σε πραγματικό περιβάλλον"
 ανάμεσα σε νεοφυείς επιχειρήσεις από τον τομέα της Υγείας (Ψηφιακής Υγείας και Ιατρικής Τεχνολογίας) και Νοσοκομεία, την

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή διευρυμένου πάνελ με εκπροσώπους νοσοκομείων και κλινικών, καθώς και εκπροσώπους του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων.

Κεντρικός ομιλητής και επίτιμος προσκεκλημένος της εκδήλωσης είναι ο Καθ. Eyal Zimlichman, ιδρυτής του Κέντρου Καινοτομίας ARC, το οποίο αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο του μεγαλύτερου Νοσοκομείου του Ισραήλ-Sheba
 
 To ARC προωθεί ενεργά την ψηφιακή καινοτομία και στηρίζει την έρευνα στον τομέα της υγείας, υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και γενικότερα το οικοσύστημα καινοτομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, προωθώντας καινοτομίες αιχμής και φιλοδοξώντας να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της υγείας
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Sheba συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο "έξυπνα" νοσοκομεία του κόσμου, σύμφωνα με το Newsweek Magazine.

Μετά την εισήγηση του Καθ. Zimlichman, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των ομιλητών του πάνελ
 
 Στην συνέχεια, οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους αναφορικά με ενδεχόμενη συνεργασία για δοκιμή των λύσεων/ προτάσεών τους σε πραγματικό περιβάλλον που θα ενίσχυαν τη διαδικασία ωρίμανσής τους.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:
    Νεοφυείς επιχειρήσεις από τον τομέα της Υγείας (Ψηφιακής Υγείας και Ιατρικής Τεχνολογίας), και
    Μονάδες υγείας, δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτών ή/και την προμήθεια νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι:
    Η ενημέρωση και αμοιβαία κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων, αλλά και των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών,
    Η δικτύωση μεταξύ των  συμμετεχόντων,   
H ενημέρωση και αμοιβαία κατανόηση διαδικασιών για πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών (σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές) και η έναρξη επαφών και συζητήσεων για την πραγματοποίηση τέτοιων δοκιμών,
    Η παρουσίαση νέων τεχνολογιών από τις Startups.

O ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη και θετικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη μείωση κόστους και την αποδοτικότερη χρήση πόρων, τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς, καθώς και την υποστήριξη του προσωπικού.
 
Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, θα πρέπει να εκπροσωπείτε Νεοφυή Επιχείρηση, Επιχείρηση ή Οργανισμό στον τομέα της υγείας, Νοσοκομείο/Κλινική, Ερευνητικό Ίδρυμα, ή Πανεπιστήμιο.

Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts