ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 16 Μαΐου 2021

ΔΩΡΕΑΝ SUMMER SCHOOL 2021: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
31 Μαϊου & 01 - 02 Ιουνίου 2021
 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα
 διοργανώνει το
 SUMMER SCHOOL 2021: 
"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

    Ευφυή Κυβερνοφυσικά και Υπηρεσίες: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοφυσικά (cyberphysicalsystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things) και τις σημαντικές προόδους σε τομείς όπως ενσωματωμένα συστήματα και σχεδίαση υλικού. Τα κυβερνοφυσικά συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων εφαρμογών.
    Ψηφιακές δεξιότητες και Προηγμένες 
 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις στην εκπαίδευση με έμφαση στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες STEM και ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές αλλά και ενήλικες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική και στο Arduino.
   
 Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και στην εξαγωγή της γνώσης με σκοπό την υποστήριξη της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.
 
 Η διδασκαλία των αντικειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα
 
 Παροχές:
- Βεβαίωση συμμετοχής στο Summer School από το Παν. Πελοποννήσου.
- Δωρεάν σίτιση
- Δωρεάν coffee breaks.
- Δωρεάν μετακίνηση από τα ΚΤΕΛ προς το χώρο της Achaia Clauss και από εκεί στο Ξενοδοχείο.
- Ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του συνεδρίου κατά τις ελεύθερες ώρες εκτός προγράμματος.
 
 Το Summer School περιλαμβάνει ένα τμήμα εκπαίδευσης από απόσταση με πρακτικά workshops (31 Μαϊου, 1 και 2 Ιουνίου) και διαζώσης συναντήσεις με παρουσιάσεις και «bring your own device» workshops στην Achaia Clauss (3-4-5 Ιουνίου στην Achaia Clauss (Πάτρα). To Summer School διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Regional Growth Conference (RGC) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων» και θα διδάξουν καθηγητές και άλλα μέλη του τμήματος. Πελοποννήσου 

Συμμετέχοντες:
Στο summer school μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο αντικείμενο της πληροφορικής. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών είναι 30 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/05/2021
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts