ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Μαΐου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021/Ώρα:11.00-15.30
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μέλος της ερευνητικής υποδομής OPERAS και εταίρος του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P, 
διοργανώνει την διαδικτυακή ημερίδα για τους φορείς και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας που ασχολούνται με την προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (ΑΚΕ).

Η διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» επιδιώκει να συνεισφέρει στον διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη και την ανάγκη υποστήριξης της μετάβασης αυτής μέσω της υιοθέτησης πολιτικών και της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών και συνεργασιών.

Το ΕΚΤ κατέχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ανοικτής επιστήμης μέσω της ανάπτυξης υποδομών. Το ΕΚΤ συνδιαμορφώνει επίσης τις πολιτικές αυτές, μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά δίκτυα και έργα και διοργάνωνει δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης της ελληνικής κοινότητας.

Στόχος της ημερίδας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου με φορείς και μέλη της κοινότητας των ΑΚΕ για τη συντονισμένη προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στην Ελλάδα και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους στη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων μέσω του OPERAS.

Σε ποιους απευθύνεται: Η ημερίδα, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P εταίρος του οποίου είναι το ΕΚΤ, απευθύνεται σε φορείς έρευνας (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), σε διαμορφωτές πολιτικής, βιβλιοθήκες, εκδότες, καθώς και στα ίδια τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας των ΑΚΕ.
 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα πολιτικών και υποδομών, όπως η ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στον Ορίζοντα Ευρώπη. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η νέα πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιστημονικές δημοσιεύσεις (Open Research Europe), ενώ θα αναλυθεί η συμβολή του διτκύου OPERAS στην προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, μέλη της ελληνικής κοινότητας των ΑΚΕ θα συζητήσουν για τις εμπειρίες και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ανοικτής πρόσβασης/ ανοικτής επιστήμης, αλλά και τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι.

Στο τρίτο μέρος της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των υπηρεσιών που έχει αναπτύξει η ερευνητική υποδομή OPERAS για την ερευνητική κοινότητα, όπως το Pathfinder μέσω του οποίου δίνεται πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων των μελών του OPERAS μέσω ενός ενιαίου σημείου, η διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας (Research for Society) μεταξύ ερευνητών και της κοινωνίας, και η υπηρεσία αναζήτησης (Discovery Service) τεκμηρίων που διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση (δημοσιεύσεις, δεδομένα) όπως και άλλων ερευνητών και έργων.

Στο τελευταίο μέρος θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση, μέσω της παρουσίασης της λειτουργίας του κόμβου του OPERAS στη Γερμανία, όσο και του CO OPERAS Implementation Network (το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών FAIR στις ΑΚΕ) και του OPERAS Forum με στόχο τη συμβολή στη συζήτηση για τη δημιουργία κοινοτήτων και την αναζήτηση παραδειγμάτων καλής πρακτικής που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα για την ανάπτυξη συνεργειών και συντονισμένων δράσεων.

Η συμμετοχή θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams. 
Οι γλώσσες διεξαγωγής της ημερίδας είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται ωστόσο ηλεκτρονική εγγραφή.
 Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή & παρακολούθηση της ημερίδας θα αποσταλεί μέσω email σε όσους εγγραφούν.
 
 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts