ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: "Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ"

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021/Ώρα:19.30 
 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», σας προσκαλούν την στη Διαδικτυακή Ομιλία του Καθηγητή Γιώργου Τσιώλη με τίτλο:
"Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης στην κοινωνική έρευνα - από τον «πόλεμο των παραδειγμάτων» στον συνδυασμό των προσεγγίσεων"

Αντικείμενο της ομιλίας θα αποτελέσει η πολυκύμαντη σχέση μεταξύ της «ποιοτικής» και της «ποσοτικής» προσέγγισης στην κοινωνική έρευνα. Θα επιχειρηθεί, αρχικά, να προσδιοριστούν οι δύο προσεγγίσεις, εστιάζοντας στις διαφορετικές λογικές που διέπουν την καθεμιά. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί μια ιστορική αναδρομή της σχέσης των δύο προσεγγίσεων.
 
 Για το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί μια περιοδολόγηση, που ξεκινά από την εποχή της «πολεμικής των παραδειγμάτων», περνά στην περίοδο κατά την οποία κυριαρχούσε η άποψη περί ριζικής ασυμβατότητας των δύο προσεγγίσεων και φθάνει στη φάση των συνθετικών εγχειρημάτων. 
 
 Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης θα εξεταστούν οι διαφορετικές εκδοχές με τις οποίες έχει εμφανιστεί ο «τριγωνισμός» (triangulation) ως πρόταση συνδυαστικής εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. 
 
Προκρίνεται, δε, εκείνη η εκδοχή, η οποία συναρτά τα συνδυαστικά εγχειρήματα με μια σύνθετη θεωρητική σύλληψη των κοινωνικών φαινομένων, τέτοια που προϋποθέτει για την ερμηνεία τους το συνδυασμό διαφορετικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Θα παρουσιαστούν, τέλος, επιτυχημένες εφαρμογές αυτής της πρότασης από το πεδίο της έρευνας των βιογραφικών διαδρομών.

Ο Γιώργος Τσιώλης, είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης & μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής», Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51.
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts