ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 23 Μαΐου 2021

50 ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021
Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, διαθέτει αυτή την περίοδο δωρεάν 50 θέσεις e-learning προγραμμάτων επιμόρφωσης σε ανέργους. 
 
Τα προτεινόμενα προγράμματα, διάρκειας 3 έως 5 μηνών, έχουν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες για επιμόρφωση σε συγκεκριμένους τομείς και να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτά, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στους οδηγούς σπουδών των προγραμμάτων, είναι ο αιτών να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνεργος με ενεργή κάρτα ανεργίας.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα που προσφέρονται είναι τα κάτωθι:

1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media (5μηνο) 
(Οδηγός Σπουδών)

2. Κοσμητολογία: Μέθοδος Παρασκευής Καλλυντικών από Φυσικές Πρώτες Ύλες και Φαρμακευτικά φυτά (5μηνο) 
(Οδηγός Σπουδών)

3. Windows 10 and Microsoft Office 2019 (3μηνο) 
(Οδηγός Σπουδών)

4. Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla (3μηνο) 
(Οδηγός Σπουδών)

5. Management Τουριστικού Γραφείου (3μηνο) 
(Οδηγός Σπουδών)

Κάθε άνεργος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα μπορεί να δηλώσει αίτηση συμμετοχής αυστηρά σε ένα από τα πέντε προγράμματα. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου από τις 20/05/2021 έως και τις 30/05/2021.

Σε κάθε ένα από τα 5 προγράμματα θα επιλεγούν έως 10 εκπαιδευόμενοι μέσω κλήρωσης.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 07/06/2021.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01/06/2021, ηλεκτρονικά, μέσω κώδικα γεννήτριας τυχαίων αριθμών, τον οποίο χρησιμοποιεί η εφαρμογή προκειμένου να παράγει τους τελικούς αριθμούς ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Ο συγκεκριμένος κώδικας είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να τον δει.

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν σχετικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, μέχρι και τις 2/6/2021.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 20/05/2021 - 20/05/2021
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts