ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ", ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 12 - 13 Μαΐου 2021
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο 
"Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία - Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση"

 

Το Συνέδριο εστιάζει στον μετασχηματισμό της μάθησης, πράξης και επικοινωνίας, που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και εντατικοποιήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες, λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19

 

 Η πανδημία επέτεινε την αξιοποίηση νέων μορφών, πρακτικών και χώρων γραμματισμών, αλλά και την υβριδοποίηση παραδοσιακών και νέων γραμματισμώνΤην ίδια στιγμή, η ευρεία μετάβαση σε ψηφιακές πρακτικές μάθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη κριτικής εμπλοκής με κείμενα και πληροφορίες, ενώ άφησε να αναδυθούν ευρύτερες προκλήσεις που συγχρονικά και ιστορικά διέπουν την εκπαίδευση και την κοινωνία 
 
Το Συνέδριο έχει στόχο να αναπτύξει μια δυναμική πλατφόρμα για τη συζήτηση περιορισμών και προοπτικών στην (ανα)κατασκευή των γραμματισμών, της ύπαρξης και μάθησης στη σύγχρονη κοινωνία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts