ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

ΔΩΡEAN ΣYMMETOXH
20 - 21 Φεβρουαρίου 2021
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σε 
συνεργασία με το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων και το τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

διοργανώνει Επιστημονική Τηλε-Διημερίδα με θέμα:
«Η μετάβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ψηφιακή εποχή και η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Από τη θεωρία στην πράξη»

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021
Ώρες: 09.30 - 15.00 & 17.00 - 20.00
και
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021
Ώρες: 09.30 - 20.30

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις για ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή, θα διεξαχθούν, σε τέσσερις παράλληλες συνεδρίες, τα εργαστήρια και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά την περίοδο της πανδημίας.

Η τηλε-διημερίδα θα διεξαχθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά, το Σάββατο σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης (WebEx), με παράλληλη μετάδοση (streaming) από το YouTube και την Κυριακή σε τέσσερις αίθουσες τηλεδιάσκεψης (WebEx), με διαφορετικούς συνδέσμους.
Σκοπός της τηλε-διημερίδας

είναι η παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων και η ανταλλαγή απόψεων που αφορούν στη μετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ψηφιακή εποχή και στην αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 

Επιμέρους στόχοι:
    Να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του ψηφιακού γραμματισμού στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών, καθώς και στην κατάκτηση μιας σειράς δεξιοτήτων, απαραίτητων στον 21ο αιώνα.
    Να εξεταστούν οι ποικίλες διαστάσεις του ζητήματος – γνωστικές, ψυχολογικές, κοινωνικές – και να αναζητηθούν πρακτικές και τρόποι που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην κανονικότητα.
    Να προβληθούν καλές πρακτικές, ψηφιακά εργαλεία και πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εξ αποστάσεως και δια ζώσης.
    Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρακτικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
    Να εξαρθεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
    Να προβληθεί η συμβολή των ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης στη μείωση της σχολικής επιθετικότητας και στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Συμμετέχουν ως εισηγητές/εισηγήτριες:
Διακεκριμένοι και διακεκριμένες επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακοί καθηγητές και καθηγήτριες, Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου από διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ., και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
 

Η Ημερίδα απευθύνεται:
    σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
    σε στελέχη εκπαίδευσης
    σε εκπαιδευτικούς φορείς, επιστήμονες και ερευνητές
    σε γονείς, κατά την πρώτη ημέρα, Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου, μέσω της χρήσης του καναλιού στο YouTube


 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts