ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
18 - 19 Μαρτίου 2021
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Tο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνουν το
 4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (HDRRF)
"Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων”
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
 
- Η γνωστοποίηση και ανάδειξη του έργου όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 
- Η ευρεία διάχυση των επιτευγμάτων του επιστημονικής κοινότητας
 
- Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων με σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των κινδύνων στην Ελλάδα.
 
- Η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
15/03/2021
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts