ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕDICI "DIGITAL INCLUSION FOR ALL - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
26 - 28 Ιανουαρίου 2021
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 To πρόγραμμα MEDICI για την ψηφιακή ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων ολοκληρώνεται με το 
Συνέδριο Digital Inclusion For All  - Ψηφιακή ένταξη για όλους 
 
 Ο ψηφιακός αποκλεισμός φαίνεται να συνδέεται στενά με τον κοινωνικό αποκλεισμό γενικά
 
 Η περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, οι χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και η κακή ποιότητα της εμπλοκής στην ψηφιακή κοινωνία συμβάλλουν όλα στον «διπλό αποκλεισμό», όπου ο ψηφιακός αποκλεισμός επιδεινώνει, αντί να μειώνει, τις κοινωνικές ανισότητες.
 
Η πανδημία COVID-19 με τη σειρά της ενίσχυσε τον «διπλό αποκλεισμό»
 
Άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες, ή χωρίς τις δεξιότητες να τις χρησιμοποιήσουν, πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας, οδηγώντας σε αυτό που θα μπορούσε τώρα να ονομαστεί κατάσταση «τριπλού αποκλεισμού».
 
Το τελικό συνέδριο MEDICI θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και θα συζητήσει τις αναδυόμενες καλές πρακτικές στον τομέα της ψηφιακής ένταξης στην Ευρώπη
 
 Θα επισημανθούν επίσης τα υφιστάμενα κενά στις παρεμβάσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση βιώσιμων και μεταβιβάσιμων πρωτοβουλιών ψηφιακής ένταξης σε μια προοπτική προσανατολισμένη στο μέλλον
 
Η Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική
 
 
 


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts