ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚTΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "PROLEPSIS"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020/Ώρα:11.00-13.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Ινστιτούτο Prolepsis
 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ChemSM-HUB 
 διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
 "Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την ασφαλή διαχείριση χημικών κινδύνων"
 
Στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ChemSM-HUB. Επίσης, ειδικοί των καθ΄ ύλην αρμόδιων αρχών θα παρουσιάσουν τους κανονισμούς REACH και CLP και θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

Το ChemSM-HUB είναι τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2020 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η σχεδίαση και η εφαρμογή πρωτοποριακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων (CSM). 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. 
 
Απευθύνεται σε μεταγενέστερους χρήστες και σε διανομείς χημικών προϊόντων, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα ασφαλούς διαχείρισης χημικών κινδύνων. 
 
Επίσης, απευθύνεται σε ειδικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Ινστιτούτο Prolepsis, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πρόεδρο του Ινστιτούτου, συμμετέχει από την Ελλάδα ως εταίρος του προγράμματος.
 
Στο πρόγραμμα ChemSM-HUB συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί Nofer Institute Of Occupational Medicine In Lodz (συντονιστής Έργου, Πολωνία) Romtens Foundation (Ρουμανία), Okopol (Γερμανία), Lodz University of Technology (Πολωνία).
 
 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts