ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
14 - 15 Δεκεμβρίου 2020
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas 
διοργανώνει για 6η συνεχόμενη χρονιά ετήσια Διημερίδα με θέμα:
 «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα»
 
Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών αποτελούν σήμερα έναν από τους δυναμικότερους τομείς καινοτομίας στις μεταφορές με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις και σημαντικά οφέλη για την οικονομία, τους τελικούς χρήστες και το περιβάλλον. 
 
Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στις μεταφορές.

Με το βλέμμα στραμμένο στις τελευταίες εξελίξεις και ενόψει της θέσπισης και υιοθέτησης των νέων μέτρων που προβλέπει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για στροφή σε μια κυκλική οικονομία, καθώς και τις υγειονομικές προκλήσεις της εποχής, η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στις ανάγκες και τα οφέλη που δημιουργούνται για τον κλάδο των μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στις ευκαιρίες για γενικότερη ανοικοδόμηση της οικονομίας μέσω της «πράσινης» μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

H φετινή ψηφιακή εκδήλωση θα φιλοξενήσει έξι συνεδρίες και διαδραστικές συζητήσεις, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς από σημαντικούς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες του χώρου, εκπροσώπους των αρχών αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 •     Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Στρατηγική για μια Πράσινη και Βιώσιμη Κινητικότητα
 •  
 •     Έξυπνη Κινητικότητα και Ευρωπαϊκές εξελίξεις
 •  
 •     Έξυπνες πόλεις και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα: μια ολιστική προσέγγιση
 •  
 •     Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση και επόμενα βήματα
 •  
 •     Πράσινα λιμάνια και εμπορευματικές μεταφορές
 •  
 •     Συλλογή, διαχείριση και σημασία δεδομένων

Επιπλέον, στο περιθώριο του Ψηφιακού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια αφιερωμένα σε δύο Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με σημαντικές δραστηριότητες στον χώρο των μεταφορών, το C-ROADS και 2CeVau αντίστοιχα.

Στόχος του σεμιναρίου C-ROADS Greece, το οποίο θα λάβει χώρα στις 14 Δεκεμβρίου το απόγευμα, είναι η ενημέρωση των εθνικών φορέων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών για την ανάπτυξη Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) στην Ελλάδα, η ανταλλαγή εμπειριών και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών

Το σεμινάριο του έργου 2CeVau, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προκλήσεις κυβερνο-ασφάλειας που εμφανίζονται στο περιβάλλον ενός διαδρόμου (με χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης), την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση των τεχνικών λύσεων του έργου
 
 
 
 
  https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts