ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ"

Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020/Ώρα:12.00
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Μετάβαση στην Αειφορία  (EIT Climate-KIC Hub Greece, SDSN Greece και ReSEES AUEB) 
διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο:
“Καινοτομία και τεχνολογία για μία πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη”
 
 με συμμετέχοντες όλους τους φορείς εκπροσώπησης των Ελληνικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), υπό την αιγίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα οκτώ Ελληνικά KIC και η έναρξη της συνεργασίας τους με τη φιλοδοξία επιτάχυνσης της καινοτομίας προς την αειφόρο μετάβαση της χώρας, την από κοινού εφαρμογή της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και προς την προετοιμασία για τη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.
 
Η εκδήλωση θα επιδιώξει να γνωστοποιήσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και του ΕΙΤ στο παραπάνω πλαίσιο.
 
 Η παρουσία των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα καταστήσει τη συνάντηση ιδανική ευκαιρία διαμόρφωσης του πλαισίου της σχετικής συζήτησης.
 
Τις οκτώ Ελληνικές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας αποτελούν οι: EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος, EIT Digital Hub Ελλάδος, EIT Food Hub Ελλάδος, EIT Health Hub Ελλάδος, EIT InnoEnergy Hub Ελλάδος, EIT Manufacturing Hub Ελλάδος, EIT Raw Materials Hub – Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας και EIT Urban Mobility Hub Ελλάδος.
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ερευνητικού χώρου με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις. 
 
Μέσα από τις "Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας" (Knowledge and Innovation Communities, KICs), το ΕΙΤ αναπτύσσει δράσεις για την εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης), την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές, κ.λπ.).
 
Στην εκδήλωση θα παραστούν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των Ελληνικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών φορέων, ερευνητικών φορέων και οργανισμών. 
 
Η εκδήλωση εντάσσεται στους εορτασμούς μνήμης για τον Άγγελο Γουλανδρή, ιδρυτή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts