ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 52 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά 52 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων (με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας ανά ημέρα) στο Δήμο Αθηναίων , χρονικής διάρκειας από υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
16/11/2020 - 20/11/2020
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts