ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 370 ΑΤΟΜΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ (3+3 ΕΤΩΝ), ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 370 ατόμων
 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
με διάρκεια 3 έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 έτη
 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
17/11/2020 - 07/12/2020
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts