ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
«Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

Tο Πρόγραμμα λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθνών:
 Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα), εφόσον γίνουν δεκτοί θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.
 
Το ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ δεν έχει δίδακτρα ή τέλη εγγραφής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
06/06/2020 - 26/06/2020