ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Το Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής
Υποψηφιοτήτων για το
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία»

Το ΠΜΣ παρέχεται δωρεάν και διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
 

Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»


Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» με αναγραφή της μιας από τις ανωτέρω Ειδικεύσεις και την αντίστοιχη Θεματική Ενότητα

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ υποστηρίζεται από τους διδάσκοντες του Τμήματος, άλλων τμημάτων του Παντείου, άλλων Πανεπιστημίων, ερευνητές αναγνωρισμένων ινστιτούτων και κέντρων, κ.ά.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ έχουν ενταχθεί μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΜΣ είναι ότι κάθε φοιτητής/φοιτήτρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει ένα κοινό για όλους Πρόγραμμα Σπουδών αλλά συγκροτεί ατομικό πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας από ένα ευρύ σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Σπουδών.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03/07/2020