ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ,
 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο:
 «Understanding measuring and monitoring children’s welfare:
 An action plan with “the smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-SMILE)
προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό
 (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:
 

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. 

Ο δείκτης αυτός εξελίσσεται, οριστικοποιείται και συγκρίνεται με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και εφαρμόζεται σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. 

Η μέτρηση της παιδικής ευημερίας θα είναι διαχρονική και θα καλύπτει αφενός μια τριετία κι αφετέρου την προ κρίσης και μετά κρίσης χρονική περίοδο.

 Ο συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.
 

Άρα το ερευνητικό έργο έχει δύο κύρια σκέλη:
 

i. Διαχρονική εφαρμογή τριών ετών του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής φτώχειας/ευημερίας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω.
 

ii. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής φτώχειας/ευημερίας και θα γίνει σύγκριση της προ κρίσης και κατά τη κρίση περίοδο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts