ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο για το ίδιο άτομο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Τ.Κ. 104 33) του νομού Αττικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 13 ατόμων