ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
με 1 εξωτερικό συνεργάτη, που απασχοληθεί στο έργο με τίτλο:
«ΔΠΜΣ "Προαγωγή και Αγωγή Υγείας"»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/04/2020
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts