ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 23 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού και συγκεκριμένα 23 ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώ̟ιση του ιού COVID-19 ως κατωτέρω:18 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 

1 ΥΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
04/04/2020 - 10/04/2020