ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ"

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
06 - 07 Μαρτίου 2020
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η Εταιρεία Ιατροβιολογικής Έρευνας του Καρκίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
διοργανώνει το Συνέδριο με τίτλο:
"Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας" Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.


 Makedonia Palace
Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη