ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 17 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του


1 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 

4 ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
 

12 ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
03/03/20 - 06/03/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts