ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

O Εθελοντικός Φορέας Κοινωνικής Συμβουλευτικής 
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συνεργασίας με ένα (1) άτομο,
για την υλοποίηση Μεμονωμένης Δωρεάν Κοινωφελούς Δράσης στην Αθήνα

Η συνεργασία μπορεί να είναι είτε εθελοντική είτε αμειβόμενη

Στην περίπτωση της αμειβόμενης συνεργασίας
 ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσίων
 για την έκδοση δελτίου απόδειξης της παρεχόμενης υπηρεσίας του


1 ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MSc) ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PhD)
ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ
και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MSc) ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PhD)
ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/02/2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους
 στο email: 
 koinwnia.energwnpolitwn@yahoo.com

Με την υποβολή του βιογραφικού σας
αποδέχεστε και συναινείτε στην αποστολή των στοιχείων σας
 (Eυρωπαϊκός κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων - GDPR)
 

Κατόπιν της εξέτασης και αξιολόγησης των βιογραφικών,
 οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, των οποίων τα βιογραφικά θα επιλεχθούν, 
θα κληθούν για συνέντευξη συγκεκριμένη ημέρα και ώραhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts