ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

5 ΤΕΧΝΙΚΟΙ

3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΟΜΩΝ

2 ΟΔΗΓΟΙ

11 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
10/02/2020