ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 33 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 33 άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Μίσθωση Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά ( ESTIA II) » στη Λιβαδειά, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020, με τα εξής κατά θέση προσόντα:

1 ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

1 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1 ΠΕ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 ΠΕ/ΤΕ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1 ΠΕ/ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1 ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

6 ΔΕ-ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

5 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

5 ΔΕ-ΣΥΝΟΔΟΙ

1 ΔΕ-ΟΔΗΓΟΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/02/2020


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts