ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: «ΠΩΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
 Ώρα:09.00
Το «Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία»
 διοργανώνει το
 1ο Συμπόσιο Δημιουργικής Ηγεσίας με θέμα:
 «Πώς η δημιουργικότητα στην ηγεσία οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ευημερία»
 Αποστολή του Ετήσιου Συμποσίου Δημιουργικής Ηγεσίας είναι να διαδώσει νέες και πρωτοποριακές ιδέες και πρακτικές αναφορικά με τη δημιουργική ηγεσία στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Το ετήσιο Συμπόσιο συνδυάζει τρία στοιχεία: 
Μια φρέσκια και πρωτοποριακή ιδέα στην δημιουργική ηγεσία,  ελληνικά παραδείγματα από προσεκτικά επιλεγμένους οργανισμούς που ενσωματώνουν αυτή την ιδέα και την διάδοση γνώσης και πληροφορίων σχετικά με την ιδέα και τις πρακτικές εφαρμογές της - και τις επιπτώσεις της - σε όλο τον κόσμο και, κυρίως, στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει  όμως δημιουργική ηγεσία;
 Όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού και επαγγελματικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες, η δημιουργική ηγεσία μπορεί να εμφανιστεί σε μία από τις παρακάτω μορφές :

Ως υποστήριξη: Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη μορφή δημιουργικής ηγεσίας στους περισσότερους οικονομικούς κλάδους, όπου οι ηγέτες τείνουν να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα των ατόμων και των ομάδων που διαχειρίζονται.

Ως κατεύθυνση: Αυτή η μορφή δημιουργικής ηγεσίας εκδηλώνεται κυρίως σε τομείς όπου η δημιουργική ταυτότητα του προϊόντος / υπηρεσίας είναι καθοριστικής σημασίας και οι δημιουργικοί ηγέτες σχηματίζουν οι ίδιοι ένα δημιουργικό όραμα και κατευθύνουν τους άλλους προς την υλοποίησή του.

Ως σύνθεση: Σε αυτή τη μορφή, οι δημιουργικοί ηγέτες συνθέτουν ετερογενείς δημιουργικές ιδεές σε ένα τελικό δημιουργικό προϊόν ή υπηρεσία
 Αυτή η μορφή δημιουργικής ηγεσίας είναι πιο διαδεδομένη σε τομείς όπου τα δημιουργικά έργα είναι πολυσύνθετα και παρουσιάζουν υψηλούς βαθμούς αλληλεξάρτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα αναδεικνύεται πλέον ως κυρίαρχη ηγετική δεξιότητα για την προσαρμοστικότητα και τη μακροχρόνια ευημερία της σύγχρονης επιχείρησης, το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ αποσκοπεί στο να αναδείξει τη δημιουργική ηγεσία στην ελληνική της διάσταση

 Η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει το Κέντρο καταγράφει τις βέλτιστες πρακτικές διάφορων μορφών δημιουργικής ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες πολιτισμικές, θεσμικές, οικονομικές και άλλες ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους

Το Συμπόσιο επιτρέπει στο Κέντρο να διαδώσει μέρος αυτής της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Το Συμπόσιο, φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές από τους χώρους της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργικής οικονομίας (design, διαφήμιση, film production, μόδα, μουσική, οινογαστρονομία, σκηνοθεσία, video games, κ.ά.), οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν συγκεκριμένα παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους και θα επιχειρήσουν να δώσουν τις διαφορετικές διαστάσεις της ηγεσίας με δημιουργικό τρόπο
 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Αίθουσα Φάρος