ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΑΛΕΞΗ: «KΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
Ώρα:19.00
 Διάλεξη με θέμα:
«Kυκλική Οικονομία - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ - Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας»

Oμιλητής:
 Χρήστος Καβαλόπουλος,
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π, Γεν. Διευθυντής ΣΜΕ
 Η διάλεξη είναι μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που φιλοξενείται στο ΑΜΦΙΘ και εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Διαλέξεων: Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία (Κ.Ο.), όπως εκφράστηκε το 2015 και η αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία βασίζονται σε πέντε βασικές αρχές:
1. Μείωση της ποσότητας υλικών
2. Επισκευή – συντήρηση προϊόντων
3. Επαναχρησιμοποίηση
4. Ανακατασκευή
5. Ανακύκλωση

Η εξορυκτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Στρατηγικής. Η πλήρης εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας (Κ.Ο.) θα χρειαστεί βιώσιμο και ασφαλή εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Η εξορυκτική βιομηχανία βελτιώνει την αποδοτικότητα των πρώτων υλών, μειώνει την παραγωγή αποβλήτων, δημιουργεί προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας και αυξάνει την ανακυκλωσιμότητά τους.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ το 2015 που εμπεριέχουν της ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη της οικονομίας με βιώσιμο τρόπο, υποστηρίζονται σημαντικά από την εξορυκτική βιομηχανία ή οποία συμβάλλει, με συγκεκριμένους τρόπους που θα αναδειχθούν στην παρουσίαση, στην υλοποίησή τους από την παγκόσμια κοινωνία

Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Προβλήτας Α’ λιμάνι Θεσσαλονίκης

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts