ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
07 - 08 Φεβρουαρίου 2020
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ του 424 ΓΣΝΕ για τη
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Η πολυπλοκότητα της καθημερινής κλινικής πράξης επιβάλει την πολυεπίπεδη διαχείριση του ασθενούς, από διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. Αυτό προϋποθέτει την αδιάκοπη διεπιστημονική και διεπαγγελματική συνεργασία.

Η διεπιστημονικότητα επιλέχθηκε ως κεντρική θεματική αυτής της εκδήλωσης. 

Στα πλαίσια των ενοτήτων που θα αναπτυχθούν, περιλαμβάνεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην κλινική πράξη, καθώς και στην εκπαίδευση, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και επαγγελματικό επίπεδο

Παράλληλα, στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται διάφορα workshops, δομημένα στο μοντέλο της διεπαγγελματικής συνεκπαίδευσης.

Καινοτομία αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης είναι το γεγονός ότι συνδιοργανώνεται και συνδιαχειρίζεται από την Ιατρική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του 424ΓΣΝΕ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς των επαγγελμάτων υγείας, ως απτό παράδειγμα εφαρμογής της διεπιστημονικής συνεργασίας


 Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020/Ώρα:15.30
 

Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020/Ώρα:10.00


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ