ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου 
συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες, με 1 άτομο
με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: 
«Παροχή συμβουλευτικής- ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα»