ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ALICE-ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020
Ώρα:08.30-17.00

Η ΠΔΕ Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα 
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
"ALICE-Προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινότητες και σχολικά περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς"
 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική, καθώς το ALICE υποστηρίζει την καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει μια γενική θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς, εργαστήρια για την εφαρμογή στην τάξη καθώς και εργασία σε ομάδες για την προετοιμασία σχεδίων σχολικών ανταλλαγών Erasmus+ βασισμένα στους άξονες του προγράμματος Alice. 
Η ΠΔΕ Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 με τίτλο : «ALICE-προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινότητες και σχολικά περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την προώθηση του πνεύματος της Κοινότητας και της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ALICE σκοπεύει να δοκιμάσει εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά ορίζει μια σειρά εκούσιων ενεργειών που ωφελούν τους άλλους και επιτρέπει στα άτομα να επιλέξουν μεταξύ του να ανταμείψουν τον εαυτό τους ή να ανταμείψουν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους (θετικά).

Το πρόγραμμα ξεκινά από την υπόθεση ότι σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι κύριοι λόγοι των συμπεριφορών που βρίσκονται πίσω από τον κοινωνικό αποκλεισμό, σχετίζονται με εθνικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές και άλλες διαφορές. Προκειμένου να προωθηθεί η πολιτιστική και προσωπική ποικιλομορφία ως αξία, το πρόγραμμα δημιουργεί έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών και πολιτισμικού περιβάλλοντος των μαθητών, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί.

Η εφαρμογή των αρχών της θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκει ανάμεσα σε άλλα :

Μείωση αισθήματος θυμού και εχθρότητας

Αύξηση ανεκτικότητας/ανοχής απέναντι στους άλλους

Βελτίωση σχολικού κλίματος

Διαμόρφωση περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Ικανότητα αντιμετώπισης μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Μείωση συμπτωμάτων άγχους που οφείλονται σε προγενέστερες διαταραχές του τρόπου ζωής, όπως η μετανάστευση.

Ενδυνάμωση του συναισθήματος ικανοποίησης των εφήβων και της θετικής διάθεσής τους για το σχολείο.

Ευαισθητοποίηση για τις ευκαιρίες που παρέχει η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά

και ενδιαφέρον για την εφαρμογή της.

Μέσα από την προσέγγιση παρόμοιων θεμάτων και υπό το πρίσμα της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκεται να διαμορφωθούν στάσεις που θα επιτρέψουν προοπτικά την πρόληψη φαινομένων αποκλεισμού και την υποστήριξη συμπεριφορών αποδοχής.

Η τελική ημερίδα του προγράμματος που διοργανώνεται από την ΠΔΕ στις 9 Ιανουαρίου 2020 στο ΕΛΜΕΠΑ, θα δώσει την ευκαιρία για ένα γόνιμο διάλογο πάνω στα αποτελέσματα ενώ θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την προάσπιση των αρχών της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς.

Για την ΠΔΕ Κρήτης, επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η Μαρία Παναγιωτάκη ενώ υπεύθυνη διαχείρισης είναι η Αρετή Βουράκη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts