ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ
 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης με τίτλο: 
 «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus»
 στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Urban Innovative Actions (UIA)»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΩ 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ
προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα),
Η πράξη αφορά στην καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών στον τομέα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, σε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον τομέα μελέτης, σε καταγραφή των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων που θα πραγματοποιήσουν οι φορείς της Διοίκησης στην στοχοθεσία που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στην καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και στις προτάσεις μεταφοράς της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε από αυτές. Πολύ σημαντικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης, είναι η μεθοδολογία σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω στοχευόμενων παρεμβάσεων. Τέλος θα υπάρχει και μια χαρτογράφηση των φορέων που ασχολούνται με το θέμα στην Ελλάδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts