ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
«TRAFIG: Διεθνικές μορφές εκτοπισμού: η συνδεσιμότητα και η κινητικότητα ως λύσεις σε παρατεταμένες προσφυγικές συνθήκες»
προτίθεται να αναθέσει σε 2 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2020


2 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
  •  Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στις Κοινωνικές επιστήμες
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες 
  • Αποδεδειγμένη γνώση ποιοτικών μεθοδολογιών
  • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
23/12/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts