ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 22 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια 2 μηνών) 

1 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
1 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ–ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
5 ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
15 ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
13/12/2019 - 17/12/2019 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts