ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KATATAΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60, ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ73, ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων:
ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο/ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
15/01/2020 - 03/02/2020