ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

HMEΡΙΔΕΣ: "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ - INNOVATION CLUSTERS"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 05 & 08 Νοεμβρίου 2019/Ώρα:12.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
διοργανώνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
 “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - INNOVATION CLUSTERS”

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

- ΑΘΗΝΑ -
Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019/Ώρα:12.00
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αμφιθέατρο  Λ. Ζέρβας
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα


- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019/Ώρα:12.00
 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS
 Aίθουσα “Νίκος Οικονόμου”
Θεσσαλονίκης - Θέρμης (6 χλμ.),  Θεσσαλονίκη


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts