ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Ώρα: 08.30-17.00
Το Πολυτεχνείο Κρήτης 
διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:
 «Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Υποέργο 6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν επίσης, ο Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος) και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων).

Κύριος στόχος του προγράμματος INVALOR είναι η διάχυση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της εφαρμογής ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση της πρωτογενούς και της απόβλητης βιομάζας, των βιομηχανικών, αγροβιομηχανικών και αστικών στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας. Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η υποδομή είναι ότι τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν αποτελούν «απόβλητα» αλλά επεξεργασμένες πρώτες ύλες και δυνητικούς Εθνικούς/Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Το έργο INVALOR συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ τα μέλη του προέρχονται από επτά επιστημονικούς φορείς:

• Πανεπιστήμιο Πατρών
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πολυτεχνείο Κρήτης
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

• Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων
• Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές
• Δημόσιους φορείς
• Όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο

Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας και ώρες 8:30 – 9:30.

  Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Χανιά