ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2020/Ώρα:09.00
 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TOYΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»
 Η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τους παράγοντες του ενδο επιχειρησιακού και εξω επιχειρησιακού περιβάλλοντος που θα επηρεάσουν, τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου Τοµέα

Οι Τεχνολογικές αλλαγές και Kαινοτοµίες, η Παγκοσµιοποίηση, η Απελευθέρωση των Αγορών, οι ∆ηµογραφικές αλλαγές στην Νέα Παγκοσµιοποιηµένη Αγορά Εργασίας, οι αλλαγές στα Πολιτικά Σχήµατα και οι Ιδεολογίες ωθούν σε αναπροσαρµογή του ρόλου της Επιστήμης Διοίκησης (Science Administrative ) στις νέες αυτές προκλήσεις.

Η προβληματική  της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων δεν είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρακτικές του παρελθόντος µε νέους τρόπους αλλά να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτοµίες και νέες πρακτικές τις οποίες στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιήσει.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη 2
Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, Αιγάλεω https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts